Η eBay Α.Ε. είναι ένας

παγκόσμιος ηγέτης εμπορίου

που συνδέει μεταξύ τους εκατομμύρια αγοραστών και των πωλητών

σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουμε για να επιτρέψουμε οικονομικές ευκαιρίες

για ιδιώτες, επιχειρηματίες, επιχειρήσεις

και οργανισμούς όλων των μεγεθών.