Όροι και Προϋποθέσεις

Οροι χρήσης
Νομικές Ανακοινώσεις
Εμείς, οι Χειριστές αυτής της Ιστοσελίδας, την παρέχουμε ως δημόσια υπηρεσία στους χρήστες μας.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους βασικούς κανόνες που διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας. Λάβετε υπόψη ότι η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς συνιστά ανεπιφύλακτη συμφωνία σας να ακολουθείτε και να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Εάν εσείς (ο «Χρήστης») δεν συμφωνείτε με αυτούς, μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, μην παρέχετε οποιοδήποτε υλικό στον Ιστότοπο ή μην κάνετε λήψη υλικού από αυτόν.

Οι Χειριστές διατηρούν το δικαίωμα να ενημερώνουν ή να τροποποιούν αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη. Η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς μετά από οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή συνιστά ανεπιφύλακτη συμφωνία σας να ακολουθείτε και να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις όπως έχουν αλλάξει. Για το λόγο αυτό, σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα.

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης ισχύουν για τη χρήση της Ιστοσελίδας και δεν επεκτείνονται σε οποιουσδήποτε συνδεδεμένους ιστότοπους τρίτων. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις και η Πολιτική Απορρήτου μας, που ενσωματώνονται στο παρόν με παραπομπή, περιέχουν ολόκληρη τη συμφωνία (η «Συμφωνία») ανάμεσα σε εσάς και τους Χειριστές σε σχέση με τον Ιστότοπο. Τυχόν δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν διατηρούνται.

Επιτρεπόμενες και Απαγορευμένες Χρήσεις
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα με αποκλειστικό σκοπό να μοιράζεστε και να ανταλλάσσετε ιδέες με άλλους Χρήστες. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για να παραβιάσετε οποιοδήποτε ισχύον τοπικό, κρατικό, εθνικό ή διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό οποιωνδήποτε εφαρμοστέων νόμων που σχετίζονται με αντιμονοπωλιακές ή άλλες παράνομες εμπορικές ή επιχειρηματικές πρακτικές, ομοσπονδιακούς και κρατικούς νόμους περί κινητών αξιών, κανονισμούς που εκδίδονται από τις Κεφαλαιαγορές των Η.Π.Α. και την Επιτροπή Ανταλλαγών, τυχόν κανόνες οποιουδήποτε εθνικού ή άλλου χρηματιστηρίου τίτλων και τυχόν νόμους, κανόνες και κανονισμούς των ΗΠΑ που διέπουν την εξαγωγή και την επανεξαγωγή εμπορευμάτων ή τεχνικών δεδομένων.

Δεν επιτρέπεται να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε οποιοδήποτε υλικό που παραβιάζει ή καταχραστεί τα πνευματικά δικαιώματα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα ή εμπορικό μυστικό οποιουδήποτε ατόμου ή να αποκαλύψετε μέσω του ιστότοπου οποιαδήποτε πληροφορία η αποκάλυψη των οποίων θα συνιστούσε παραβίαση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας μπορεί να έχετε.

Δεν επιτρέπεται να ανεβάσετε ιούς, σκουλήκια, δούρειους ίππους ή άλλες μορφές επιβλαβούς κώδικα υπολογιστή, ούτε να υποβάλετε το δίκτυο ή τους διακομιστές της Ιστοσελίδας σε αδικαιολόγητους φορτίους κίνησης ή να εμπλακείτε με άλλο τρόπο σε συμπεριφορά που θεωρείται ότι διαταράσσει τη συνήθη λειτουργία του ιστότοπου.

Απαγορεύεται αυστηρά η επικοινωνία στον ή μέσω του ιστότοπου οποιουδήποτε παράνομου, επιβλαβούς, προσβλητικού, απειλητικού, καταχρηστικού, δυσφημιστικού, παρενοχλητικού, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, άσεμνο, μίσος, δόλιο, σεξουαλικά ρητό, φυλετικά, εθνοτικά ή άλλως απαράδεκτο υλικό οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, οποιουδήποτε υλικού που ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα συνιστούσε ποινικό αδίκημα, θα γεννούσε αστική ευθύνη ή θα παραβίαζε με άλλον τρόπο οποιοδήποτε εφαρμοστέο τοπικό, κρατικό, εθνικό ή διεθνές δίκαιο.

Απαγορεύεται ρητά να συλλέγετε και να χρησιμοποιείτε προσωπικές πληροφορίες άλλων Χρηστών, συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων, αριθμών τηλεφώνου, αριθμών φαξ, διευθύνσεων email ή άλλων στοιχείων επικοινωνίας που ενδέχεται να εμφανίζονται στον Ιστότοπο, με σκοπό τη δημιουργία ή τη σύνταξη λιστών μάρκετινγκ και/ή αλληλογραφίας και από την αποστολή σε άλλους Χρήστες αυτόκλητου υλικού μάρκετινγκ, είτε με φαξ, email ή άλλα τεχνολογικά μέσα.

Επίσης, απαγορεύεται ρητά να διανέμετε τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών σε τρίτα μέρη για σκοπούς μάρκετινγκ. Οι Χειριστές θεωρούν τη σύνταξη λιστών μάρκετινγκ και αλληλογραφίας με χρήση προσωπικών στοιχείων των Χρηστών, την αποστολή αυτόκλητου υλικού μάρκετινγκ σε Χρήστες ή τη διανομή προσωπικών πληροφοριών των Χρηστών σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ ως ουσιώδη παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρησιμοποιήστε και οι Χειριστές διατηρούν το δικαίωμα να τερματίσουν ή να αναστείλουν την πρόσβασή σας και τη χρήση της Ιστοσελίδας και να αναστείλουν ή να ανακαλέσουν τη συμμετοχή σας στην κοινοπραξία χωρίς επιστροφή τυχόν καταβληθέντων συνδρομών μέλους.

Οι χειριστές σημειώνουν ότι η μη εξουσιοδοτημένη χρήση των προσωπικών πληροφοριών των Χρηστών σε σχέση με αυτόκλητη αλληλογραφία μάρκετινγκ μπορεί επίσης να συνιστά παραβιάσεις διαφόρων πολιτειακών και ομοσπονδιακών καταστατικών κατά του ανεπιθύμητου περιεχομένου. Οι Χειριστές διατηρούν το δικαίωμα να αναφέρουν την κατάχρηση των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και τις κυβερνητικές αρχές και οι χειριστές θα συνεργαστούν πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές διερευνούν παραβιάσεις αυτών των νόμων.

Υποβολές χρηστών
Οι Χειριστές δεν επιθυμούν να λαμβάνουν εμπιστευτικές ή αποκλειστικές πληροφορίες από εσάς μέσω της Ιστοσελίδας. Οποιοδήποτε υλικό, πληροφορίες ή άλλη επικοινωνία μεταδίδετε ή δημοσιεύετε («Συμφορές») στον Ιστότοπο θα θεωρείται μη εμπιστευτικό.

Όλες οι συνεισφορές σε αυτόν τον ιστότοπο αδειοδοτούνται από εσάς βάσει της άδειας MIT σε οποιονδήποτε επιθυμεί να τις χρησιμοποιήσει, συμπεριλαμβανομένων των Χειριστών.

Εάν εργάζεστε για μια εταιρεία ή σε ένα Πανεπιστήμιο, είναι πιθανό να μην είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων για οτιδήποτε φτιάχνετε, ακόμη και στον ελεύθερο χρόνο σας. Πριν φτιάξετε.

Επικοινωνήστε μαζί μας.